dijous, 28 de juny de 2007

DITES POPULARS DE CÀLIG

Revista nº 57
- A qui té padrins, lo bategen.
- Com més gran, més burro.
- Fer el compte de la vella.
- Estar més net que una patena.
- Passar més fam que el mestre armero.
- Hi ha més dies que llangunisses.
- No tindre pedres al fetge.
- Qui espera, delera.
- Quedar-se en un pam de nassos.

Revista nº 56
- Ser més embustero que Doret.
- Qui la fa, la paga.
- Ser de crosta de coco.
- Fer cara de pomes agres.
- Passar més fam que un mestre d'escola.
- Riure-se'n del mort i de qui el vetla.
- No anar en embuts.
- No tindre pèls a la llengua.
- Ser més roïn que el gram.
- Ser més roïn que la tinya.
- Ser de l'any de la picó.
- Si és negre, botifarra.
- Entre la nit i el dia no hi ha paret.

Revista nº 54
- Com és? A Comes lo va matar el bou.
- No res, i la gent parlarà.
- Això és parlar per no callar.
- Com més gran és, més animal se fa.
- La paciència era verda i se la va minjar un ruc.
- Anar a escampar la boira.
- Contar-ho tot fil per agulla.
- No traure ni un gra de sal.
- Pixar fora de test.
- Ser una bassa d'oli.
- Fer com fan no és pecat.

Revista nº 53
- Allargar més lo braç que la màniga.
- Alçar-se en la castanya torta.
- Alçar-se en lo peu esquerre.
- Allargar més lo peu que la frassada.
- Anar amb lo cap ben alt.
- Anar amb peus de plom.
- Anar amb un pam de llengua fora.
- Anar fet un acciomo (ecce homo).
- Anar la processó per dins.
- Buscar una agulla en un paller.
- Carabassa me n'han dat, i jo l'he presa per meló.

Revista nº 51
- Com menos bultos, més claror.
- A on aniràs bou, que no llauros ?
- Hi ha qui a on caga es deixa el cagalló.
- Ser figues d'un altre paner.

Revista nº 50
- Qui vaiga detràs, que pedalejo.
- Ser de pic i pala, i pala foguejada.
- Al xiquet, qui li faiga el nas, que el tinga al braç.
- Tant va el cànter a la font, que al final es trenca.
- De donar i de tirar ningú no es fa ric.
- Anar a l'hort del tio Cullifuig.
- Parlar més que fetge en brasa.
- Les manies no les curen los metges.
- Si març maieia, maig marceja.

Revista nº 49
- Lo que no vullgues que se sàbiga no ho faigues.
- Com més clars, més amics.
- Qui ve, és benvingut; i qui no ve, no fa falta.
- Les persones som lo que la gent volen.
- La nora, pa i fora; la filla, pa i cadira.

Revista nº 48
- Quan les cabres faran llana, los fadrins faran bondat.
- A la taula i al llit, al primer crit; i els dissabtes i els diumenges sols es puga pujar al llit.
- Alaba't ruc, que a vendre et duc.
- No digues blat que no estiga al sac i ben lligat; i encara hi pot haver una rata i trobar-lo foradat.
- Monyo fet i cara rentada, xica templada.
- Si no acudeixes a una gotera, com has d'acudir a la casa entera?
- A mitges, ni amb la dona.
- Lo que no vullgues que se sàbiga, no ho digues.

Revista nº 47
- Lo que no vullgues per a tu, no ho vullgues per a ningú.
- Posa fem i no senyalos; llaura fondo i no t'alabos.
- Soques brutes, rames seques.
- Los palos i els crits fan los matxos guits.
- Allí on hi ha sang, no es poden fer botifarres.
- Qui llava quan plou, eixuga quan fa sol.
- Més val un no ben donat que un sí mostegat.
- Ditxós lo diner que a casa ve.

Revista nº 46
- Ai caçador de codina! moriràs a la tina. Caçador de reclam, ai quanta fam!
- Més prompte canta el mut que el llengut.
- Qui treballa en llenya, en palla o en sal, ni es tira cap puta ni paga l'hostal.
- Lo roig fa goig, i el rosa a tot lo món se li posa.
- D'allà on n'hi ha, sempre en queda.
- Mentir és no dir la veritat.

Revista nº 45
- Cada u lo d'ell, i a fotre el que es puga.
- La temor guarda la vinya.
- Lo que no pugues fer tu, no ho manos fer a ningú.
- Bon dia i bona hora, i bona mort quan siga l'hora.
- En temps de fred, val més capa que barret.
- Qui no en fa, no en conta.

Revista nº 44
- Parlaràs quan les gallines pixaran.
- Ser més dropo que Jonega.
- Al dropo malfainer cap arreu li va bé.
- Ser més lladre que Serrallonga.
- Més val un pedaç diferent que un esgarro parent.
- N'hi ha qui per una pesseta fa la figuereta.
- Una mà renta l'altra mà i, les dos, la cara.
- Allà on vaigues dels teus n'hi haguen.
- Ser oli en un cresol.
- Qui no minja quan està fart, no treballa quan està cansat.
- Qui no té faena, pentina el gat.

Revista nº 43
- Qui no corre, vola.
- Ni foc ni llum, ni brasa ni fum.
- Lo que no se sap, ni pena ni glòria.
- Que bon vent li pego a la camisola.
- Qui no vullga anar a la processó, que no prega ciri.
- Ser més llépol que el gat de les monges.
- Minjar més que una revolta de riu.
- Fer més mal que una truja a un favar.
- Ser més animal que un pont.
- Encara no li veuen la cua, ja diuen que és rabosa.
- Anar a l'hort del tio Cullifuig.

Revista nº 42
- La llengua no té os, però doblega al més gros.
- Les faves, donades o robades.
- Qui de nit no dorm, de dia té son.
- Los diners i els collons són per a les ocasions.
- No te'n burlos del meu dol, que quan lo meu serà vell lo teu serà nou.
- Sogra i nora, pedaç mal embastat.
- Qui juga amb canyetes, a perill de fer-se tallets.
- Si vas a fira i no portes diners, miraràs, miraràs, i no compraràs res.
- La paraula de Déu sempre és la mateixa: fes bé i no faigues mal, i altre sermó no te cal.
- A la mare que de Déu la vol bé, una filla li envia primer.
- Música li feia a Antonia amb un cànter foradat, l'omplia per la boca i se n'anava pel forat.

Revista nº 41
- Los testos s'assemblen a les olles.
- Lo casament i la mort quan et penses que està lluny està prop.
- Posar-se a les tres pedretes
- Lo fred tardà arruïna el vi i el pa.
- Xiquet mocós, xiquet llustrós.
- Cel rogenc, aigua o vent.
- Minja fort, caga fort, i no tingues temor a la mort.
- Qui té llengua, a Roma va.
- De treballar, ningú no es fa ric.

Revista nº 40
- A l'abril, la mare no espera el fill.
- Bona cara i poc voler, no costa cap diner.
- Tin la fama i gita't amb qui vulgues.
- A la bossa del jugador no li cal estanyador.
- Tot això són romanços, calatrets i cartes que no lliguen.
- Amb diners, morters.
- Lo cantal fora de la mà no saps a on va.
- Durarà de Nadal a sant Esteve.
- Sa mare ceba i son pare grill, què farà el fill?
- De prometre, no fa mal lo ventre.
- Caldera vella, bony i forat.

Revista nº 39
- Preguntar, no és mancar.
- Tirar-se la capa al vol.
- Tirar-se la manta al coll.
- Al gos flac, tot són puces.
- Aigua de Benassal, que no fa no fa ni bé ni mal.
- Qui té força, carrega pes.
- D'on no n'hi ha, no se'n pot traure.
- La sang no es torna aigua.
- Tia no és qui vol, que padrina és qualsevol.
- Més val esglaiat que matat.
- Al burro vell, cabestre nou.
- Les persones es troben que les muntanyes no.

Revista nº 38
- Ai Senyor, quanta llana per a tan poc sabó!
- Carrers banyats, calaixos eixuts.
- Dos no es barallen si un no vol.
- Sempre seràs mallol.
- Vés a l'hort de sant Francesc, que si no et veuen no et diran res.
- En vore-li la cua, tots diuen que és rabosa.
- Qui és gat, sempre maula.
- Si són puputs, ja cantaran.
- Caga més un bou que cent aronetes.
- L'ametler, a l'any nou ja mou.
- A qui té bons costats, no li cau la roba.
- Quan un pobre pasta, s'assola el forn.
- Quan no hi ha rebuda, les rates fugen.
- Per a lluir, s'ha de patir.

Revista nº 37
- Un ben parlat, sempre és ben escoltat.
- Val més l'espart que l'escurar.
- Fer Sant Vicent ans de Pasqua.
- Corre més una gota de sang que un riu d'aigua.
- Los ferrers fan los diners.
- Val més llapis curt que memòria llarga.
- Cada casa és un món i cada persona un misteri.
- Badallar constantment vol dir fam, set, son o avorriment.
- Qui posa les estovalles i no posa el pa, ai qui malament que va!
- Així va el món, los uns de panxa i els altres de llom.
- Si trona al pi gros, aigua al tros.
- Poble menut, infern gran.
- A Tots Sants, s'amaguen los palmitos i es trauen los guants.

Revista nº 36
- De moliner canviaràs i de lladre no t'escaparàs.
- Dia passat, dia trobat.
- Qui dia passa, any empeny.
- Això només ho saben tres: los de casa, los del poble i els forasters.
- Al cau dels conills, lo que fan los pares fan los fills.
- En temps de fred, més val una gorra que un barret.
- La bugada de Nadal s'eixuga al fumeral.
- Primer s'agafa un mentidós que un coixo.
- Qui apedaça amb pedaços vells, perd lo fil i perd lo temps.
- Qui cau i s'alça, un pas avança.
- Segons canta el capellà, li respon l'escolà.
- Tant punxen lo bou, que finalment mou.
- Tararà i tararú, tot ve a ser u.
- Tota pedra fa paret.

Revista nº 35
- Qui fora va a casar, o enganya o va a enganyar.
- No digues ase a ningú que no ho siga més que tu.
- Fes bé a burros, que t'ho pagaran a cosses.
- Qui amb xiquets es gita, banyat s'alça.
- Qui no està acostumat a bragues, les costures li fan llagues.
- A Sant Josep, lo cep descobert.
- Al febrer, cada ovella amb el seu corder.
- A santa Llúcia, pas de puça; a Nadal, pas de pardal; a Reis, bèstia és qui no ho coneix; i a sant Antoni, pas de dimoni.
- Cul petador no necessita doctor.
- De Nadal a sant Julià, tretze dies hi ha.

Revista nº 34
- El que és de Déu, a la cara es veu.
- Qui va davant, va amb la rella foguejant.
- Les medecines són bones per vendre, no per prendre.
- Metge i confessor, quant mes vell millor.

Revista nº 33
- Allá on no hi ha sang, botifarres no s'hi fan.
- Ser mes dropo que el jeure.
- Sempre plou sobre mullat.
- Animal que vola, a la cassola.
- Què hem de fer? Cagar i no poder.
- Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix lo llit.
- Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.
- Qui no treballa en tot l'any, treballa el dia de cap d'any.

Revista nº 32
- Dilluns, faves a munts. Dimarts, faves a grapats. Dimecres, faves seques. Dijous, faves en ous.
Divendres, faves tendres. Dissabte, faves en recapte. Diumenge, faves en fetge.
- La carn fa carn i el vi fa sang.
- Si vols estar bé en la vila calla i mira.

Revista nº 31
- El que de nit es fa, de dia es veu.
- Qui paga, descansa; i qui cobra, més.
- Qui paga, mana.
- El que no passa en un any, passa en un instant.
- Qui no en fa de jove, no en conta de vell.
- A qui li pico, que es rasco.
- Plou i fa sol pel camí de Borriol. Plou i fa lluna pel camí de la Llecuna.
- Mes val poc que no res.
- Mes pot qui vol que qui pot.
- Qui no vulga pols, que no vaja a l'era.
- Preguntar no és ofendre.
- Prompte i bé, no pot ser.
- A la vora del riu, no faces niu.
- Val mes riure que fer riure.

Revista nº 30
- Qui no bat al juliol, no bat quan vol.
- Nadal en dilluns, festes a munts.

Nº 29
- La cabra, pels seus pecats, porta sempre los ginolls pelats.
- Home casat, burro espatllat.
- Llamps a la serra, aigua a la terra.
- El pescador de canya, a la família mata de gana.
- Qui fuig de Déu, corre debades.
- El que aquí es diu, aquí es queda.
- El que és dels altres, fa de bon donar.
- Lo gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou.

Nº 28
- No digues blat que no estiga al sac i ben lligat.
- Ditxosa és la cara que es coneix la mascara.
- Com lo casament de Cervera: que ni en va faltar, ni en va sobrar, ni en va haver prou.
- Forasters mos en vindran que de casa mos trauran.
- Cell a ponent, aigua o vent.
- Treballar per al comú, és treballar per a ningú.
- Allà on va la corda va el poval.
- Val més caure en gràcia que ser graciós.

Nº 27
- Com més bruta és la criada, mes grossos els amos.
- A l'abril, cada gota val per mil.
- Qui no té memoria, ha de tindre cames.
- El casat casa vol, per estar sol.
- A Borriol la deixen caure, quan plou.
- La llengua no té os i fa caure al més gros.
- Si no t'agrada, no et casos.
- L'oblidat, ni agraït ni pagat.
- Val més anar apedaçat que foradat.

Nº 26
- Sempre parla qui més té per callar.
- Totes les masses pesen.
- Per sant Andreu, aigua o neu.

Nº 25
- Tots Sants lo primer i sant Andreu lo rader.
- La paciència és la mare de la ciència.
- Pagant, sant Pere canta.
- Quan passen, fan de bon arreplegar.

Nº 24
- Al maig, a segar me'n vaig, ordis però no blats; i al juny la falç al puny.
- Ramat de molts, lo llop se'l minja.
- Casa de cavalls, casa de treballas.
- Si vas al mas i no portes, no minjaràs.
- Sant Roc i el gos, cacen per dos.
- La ratlla de sant Martí al matí, aigua aquí; la ratlla de sant Martí a la vesprada, aigua passada.
- Sogres i nores, llegum de mal coure.
- Moltes gotes fan córrer un riu.

Nº 23
- A sant Bartomeu, tronades arreu.
- Al maig, cada dia un raig.
- Any de cotó, any de cortó.
- Any de figues de flor, any de plor.
- Quan trona a Irta, aigua a la vista.
- Cel a cabassets, aigua a canterets.
- Roti de lluna, de cent no en plou una; roti de sol, de cent noranta-nou.

Nº 22
- Si al juny vas al vilar i veus una oliva aquí i una allà, vés-te'n per a casa que collita hi haurà.
- Cerç de matinada, trons de vesprada.
- A l'Ascenció, cireretes a muntó; un any sí, l'altre any no.
- Porc partidor, porc grunyidor.
- Si plou a l'agost, no gastos molts diners en most.

Nº 21
- Si en divendres lo sol es pon en joca, als tres dies l'esquena xopa.
- Qui no guarda quan té, no minja quan vol.
- Qui guisa dolç, guisa per a molts; que guisa salat, guisa per al gat.

Nº 20
- Al juliol, ni dona ni caragol.
- A l'agost, a les set és fosc.
- Si plou al març. amaneix barcella i cabàs.
- Sempre plou quan no fan escola.
- Qui canta a la taula i es pixa al llit, no té el seny complit.
- Per Tots Sants, trau l'abric i posa't guants.
- No és oliva que a l'agost no siga eixida.
- A l'agost, qui té pansa balla la dansa.
- Quan es pon lo sol en joca, dins de tres dies xopa.
- Còlera i guerra, lluny de la teua terra.

Nº 19
- Parlant, la gent s'entén.
- Com mes rics, mes guits.
- L'aigua fa la vista clara.
- Qui no té res, en res paga.
- Al malfeiner cap arreu no li va bé.
- Gallineta que per casa vas, si no piques, picaràs.
- Si la Candelera plora, l'hivern es fora. Si la Candelera riu, ja ve l'estiu. Tant si plora com si riu, no faces niu.
- A l'abril, no et llevos fil; i al maig, tal com vaig.

Nº 18
- Si el pare es músic, el fill és ballador.
- Cada u a casa seua i Déu en la de tots.
- Cada u a casa seua fa el que vol.
- En parlar de merda i de piu, tot lo món riu.
- Què hem de fer? Vendre la casa i anar a lloguer.
- Cada casa és un món.
- Qui pren un coixo per company, coixeja al cap de l'any.
- Dient les veritats es perden les amistats.
- Per demanar, no es perd res.
- Qui més té, més vol.
- Qui tot ho vol, tot ho perd.

Nº 17
- Si Montsià fa capell i la serra mou, aigua segura si plou.
- Cànter nou fa l'aigua fresca.
- Monja de sant Agustí, dos caps en un coixí.
- Qui té fam, somnia rotllos.
- De xiquet, es cria l'arbre dret.

Nº 16
- Menjar i rascar, tot és començar.
- A l'agost, pinta el most.
- Casa obrada i vinya plantada.
- Compra a casa, ven a casa i faràs casa.
- Si Montsiá fa capell, guarda't d'ell.
- Gallina vella fa bon caldo.
- Un bon dinar fa de bon esperar.
- Qui fa el que pot, no està obligat a més.

Nº 15
- Carnestoltes quinze voltes i Nadal de mes en mes; tots els dies foren festa, la Quaresma mai vingués.
- Lo donat, donat; lo degut, pagat; i lo deixat, tornat.
- Del que no entengues, ni en compros ni en vengues.

Nº 14
- D'on no n'hi ha, no en pot rajar.
- A febrer, ja pots llogar bracer.
- Qui no té faena, Déu li'n dóna.
- El colom menja or i caga plom.

Nº 13
- Que allá on vaja, dels meus n'hi haja.
- Qui toca oli, s'unta els dits.
- D'una en una, s'ompli la truna.
- Xiques i xics, la mala ventura al mig.
- Això és més llarg que un dia sense pa.
- Com més xicoteta és la nou, més soroll mou.
- Qui canta a la taula i al llit, no té el seny complit.
- Quedar bé no costa cap diner.
- Qui no ve de raça, o en fa poc o en fa massa.
- No et fios del fesol tardà ni del peniscolà.
- A l'agost, figues i most.

Nº 12
- Qui de pobre es fa ric, s'aparenta a un matxo guit.
- Fes bé, que mal te'n ve.
- Nóvia ploguda, novia volguda.
- Ovella que bela, perd el mossí.
- Gos fart, no lladra.
- Amor d'amo, aigua en cistella.
- Qui no estrena res el dia de Nadal, res val.

Nº 11
- Si plou a juny, el bon temps està lluny.
- Qui encén foc per sant Joan, no es crema en tot l'any. La ventada de sant Joan, si no va darrere va davant, i la ventada de sant Pere, si no va davant va darrere.
- Qui fa una cistella, fa un cabàs.
- Amb raó o sense raó, el pobre a la presó.

Nº 10
- Llevant, aigua per davant.
- Ponent la mou i llevant la plou.
- La tramontana, com més de dia més demana.
- Qui té cucs, pela fulles.
- Records sense cistella, penja-te'ls a l'orella.
- Tan prop té les dents, que no se'n recorda dels parents.
- Papers canten, barbes callen.

Nº 9
- Quan Déu vol, sense núvols plou.
- Dia de boira, dia de sol.
- Al setembre, la merita dorm pel terme.
- Quan la merita va per l'horta, fes foc i tanca la porta.
- Al juliol, les garrofes porten dol.
- A la taula i al llit, al primer crit.
- Animal que no conegues, no li tocos les orelles.