dimarts, 7 d’agost de 2007

PROGRAMA DE FESTES 2007

9 D'AGOST

MATí

Del 8 al 12 d'agost es realitzarà un campionat de frontó i tennis en horari de 9:00 a 12:00 hores i vesprades de 16:00 a 19:00 hores, organitzat per un grup de joves de la població.

Al migdia, 13:00 hores, volteig general de campanes anunciant el començament de les Festes Patronals en ho­nor a Sant Llorenç;. A continuació, des del balcó de l'Ajun­tament, "crida" a càrrec de les Reines i Dames 2006. Acte seguit, es procedirà a disparar les carcasses i un terratrèmol aeri anunciant I’inici oficial de les festes. Es realitzarà una degustació de vi dolç i pastissets. Acompanyarà I'acte la xaranga Fem Festa.

VESPRADA

A les 18:00 hores, pregó de Festes a càrrec del grup de teatre Corronconco, acompanyat per la Colla de Dolçai­ners de Vinaròs.

A les 19:45 hores, cercavila a càrrec de l'Agrupació Mu­sical Vila de Càlig, acompanyats pels cap-grossos de Càlig, els Xancuts Ródenas de Benicarló i Babaroig d’Alcalà.

NIT

A les 22:30 hores, recepció i sortida de les Reines i Dames 2006 i 2007 des del Centre de Cultura de Càlig cap a la plaça Nova, on tindrà Iloc la Presentació pública de la Reina i Cort d'Honor 2007, així com també I'exaltació dels càrrecs 2006. Exercirà com a mantenidor de I'acte Luís T. Mercé Alberto. La comitiva anirà acompanyada per l'Agrupació Musical Vila de Càlig.

Acabada la presentació, tindrà lloc el "paseillo" d'honor de les Reines i Dames fins la pista de ball on és procedirà a la inauguració del mateix a càrrec de les Reines i Dames 2007 i 2006 amb el pertinent ball de gala. L'acte serà amenitzat per I'orquestra Azul Tierra.

INFORMACIÓ:

Degut al muntatge de I'escenari i tota I'infrastructura de la presentació, la plaça Nova quedarà tancada al tràfic tot el dia. Igualment, el carrer Arrabal, quedarà tan­cat al tranc a partir de les 21:00 hores. L'Ajuntament disposarà de lavabos públics que quedaran ubicats en les immediacions de la plaça, a I'igual que cadires per a que es puga gaudir de I'acte. S'estima la duració del mateix sobre 1:15 hores com a màxim. Queda total­ment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pis­ta d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


10 D'AGOST

MATí

A les 10:30 hores, cercavila i recollida de Reines i Da­mes per a la celebració de la Santa Missa en Honor al Patró Sant Llorenç. A I'acabar I'ofici religiós, les Reines i Dames realitzaran una ofrena al Patró Sant Llorenç. Oficiarà I'homilia el Cardenal Ricard Maria Carles.

Seguidament, processó pels carrers de costum acom­panyats per la Colla de Dansaires que ens oferiran la tradicional dansa.

A I'acabar I'ofrena i la processó, es dispararà una "mas­cletà" en el carrer dels Doctores Marzà. Al finalitzar, visita per part de les Reines, Dames i Corporació a las Monges Trinitàries del Convent de Càlig.

VESPRADA

A les 19:00 hores, concentració en el lloc de costum (Av. Juan Carlos I) per a iniciar la desfilada de carros­ses. Al finalitzar el recorregut (pels carrers de sempre) a la plaça Nova, es lliuraran els corresponents premis a tots els participants. Col·labora en l'acte Taller José Llorens.

NIT

A les 24:30 hores, IV nit del mantó i II nit de la corbata, revetlla a càrrec de I'orquestra València. Els assistents al ball en mantó i corbata entraran en un sor­teig d'un mantó per a les dones i una corbata per als homes. Acte patrocinat per Axa Winthertur.

A la mitja part del ball, la Penya Taurina Calijona or­ganitza un Bingo.

INFORMACIÓ:

S’aconsella fer un us adequat en la conducció de qualsevol vehicle a motor durant la celebració de la desfilada de les carrosses. Igualment, es fa una crida a la diversió sense abusar de I'alcohol. S'avança la "mascletà" per a que tots puguem gaudir dels respectius àpats i el merescut descans. Queda totalment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


11 D' AGOST

MATí

Continuació del campionat de frontó i tennis en horari de 9:00 a 12:00 hores i tardes de 16:00 a 19:00 hores, organitzat per un grup de joves de la població.

A les 11:00 hores, concurs de dibuix infantil (es comunicarà mitjançant ban el lloc on es realitzarà). S’oferirà xocolata i ensaïmades a tots els participants. L'acte esta patrocinat per Bar Olimpia, Eurofuel i Forn Hermanos Vives.

A les 11:00 hores. concurs de guinyot en la Llar de Ju­bilats.

VESPRADA

A les 18:00 hores, encontre esportiu en el camp de Fut­bol Municipal organitzat pel Càlig C.F.

A les 18:00 hores, obertura de l’exposició de fotografi­es corresponents al X Concurs Nacional de Fotografia. organitzat per Foto Club La Torre. L'exposició romandrà oberta fins les 21:00 hores. Lloc: Sala d’Exposicions de l'Ajuntament.

A les 18:00 hores, en el Centre de Cultura tindrà lloc un espectacle de titelles a càrrec del grup de Teatre de Títeres Clavileño, patrocinat per Forés Disseny.

A les 20:00 hores, VII marxa popular per la salut or­ganitzada per l'Associació Espanyola de Càlig contra el Càncer. La marxa recorrerà els carrers de costum i tindrà el seu inici en el Centre de Cultura. Acompanyarà la marxa l’Agrupació Musical Vila de Càlig. L’acte conclourà en el Centre de Cultura, on es realitzarà el sorteig de diversos regals donats per establiments i altres col·laboradors.

NIT

A les 24:30 hores, revetlla a càrrec de I'orquestra Atlanta. Festa del barret, patrocinat per la Penya Els Amics de Benicarló.

INFORMACIÓ:

Queda totalment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


12 D'AGOST

MATí

Continuació del campionat de frontó i tennis en horari de 9:00 a 12:00 hores i tardes de 16:00 a 19:00 hores, organitzat per un grup de joves de la població.

A les 8:00 hores. construcció del sistema de ballat i mun­tatge dels cadafals per a gaudir dels festejos taurins. S’oferirà als presents una "torrà" a base de llonganissa, botifarra i cervesa.

A les 11:00 hores, "Taller de Reciclatge" en el Centre de Cultura a càrrec de Lourdes Antolí i Ana Querol.

VESPRADA

De les 17:00 a 19:00 hores, obertura del parc infantil en la plaça del País Valencià.

A las 19:00 hores, "replegà" en l'Ajuntament per a gau­dir de la cercavila a càrrec de la xaranga Fem Festa de Càlig. La cercavila finalitzarà en la plaça Nova sobre les 19:30 hores. Als presidents i un acompanyant de cada entitat local, se'ls reservarà Iloc al cadafal de la Vila per a que puguen gaudir de l'Entrà dels bous.

A les 19:30 hores, I Entrà de bous infantil. organitzat per la Penya els Amics.

A les 20:00 hores, tradicional "Entrà de bous a I'es­til calijó" a càrrec de la ramaderia Ramón Ángel. Una vegada estiga el bestiar a dins el corral, la Regidoria de Festes homenatjarà a dos entitats locals per la seva contribució al desenvolupament de les Festes Patronals (el reconeixement es realitzarà a la plaça de bous a càrrec de les Reines de Festes). A continuació, es seguirà amb els festejos taurins. Entrada la nit, bou embolat infantil per als més xicotets organitzat per la Penya els Amics. A con­tinuació bou embolat de la ramaderia Ramón Ángel que serà embolat per la Colla d'Emboladors de Càlig.

NIT

A les 24:30 hores, revetlla a càrrec de I'orquestra Eclipse. Durant el transcurs de la revetlla es realitzarà una xicoteta exhibició de balls de saló.

INFORMACIÓ:

S'informa a tots els visitants que per a I'acte de la "Entra de bous" s'habilitaran varios llocs a les entrades de la població per a I'estacionament de vehicles. Queda prohibida la participació dels menors d'edat en els festejos taurins. El reconeixement d'entitats es farà aquest any a: la Penya Taurina Calijona i la Penya Els Amics, per la seva contri­bució i dedicació a I'hora de realitzar els festejos taurins. S'invita a tots a participar en la Replegà, especialment a les entitats i associacions de la població. Queda totalment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


13 D'AGOST

MATí

A les 12:00 hores, exhibició del bestiar boví pels carrers de la "pujà" (carrer Magistrals, Estret i Marimon) de la ramaderia Ramón Ángel. Al finalitzar, "entrà" fins la plaça de bous. Solta des de la plaça al toril del carrer Benicarló.

Sans Sanjuán S.L. aquest matí ens invitarà a cacauets, tramussos i cervesa.

VESPRADA

De 18:00 a 21 :00 hores, exhibició de ramat boví a la plaça de bous a càrrec de la ramaderia Ramón Ángel.

A continuació eixida dels bous pels carrers de costum.

De 18:00 a 21:00 hores, a la sala d’exposicions de l'Ajun­tament continua oberta I'exposició de fotografies corresponents al X Concurs Nacional de Fotografia organitzat pel Foto Club La Torre.

NIT

A les 22:30 hores, concurs d'emboladors. S'embolaran 6 bous de la ramaderia F. Mansilla. Organitza la Colla d'Emboladors de Càlig.

A la 1:00 hores, revetlla a càrrec de I'orquestra Mundo, i a la barra de la pista d'estiu Festa "J&B" organitzada per la Penya Els Amics de Benicarló. A la mitja part del ball Bingo organitzat per la Penya Taurina Calijona.

INFORMACIÓ:

Els festejos de la vesprada finalitzaran a les 21:00 hores per a poder iniciar els preparatius de les embolades. S'esti­ma que la duració de cada bou embolat dure sobre uns 15 minuts. La solta inicial de bous pel matí es realitzarà en la plaça Nova i es seguirà fins el carrer Benicarló. Queda to­talment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


14 D'AGOST

MATí

A les 12:00 hores, exhibició de bestiar boví pel carrers de la "pujà" a càrrec de la ramaderia Ramón Ángel. Al finalitzar, "entra" fins a la plaça de bous. Solta des de la plaça al toril del carrer Benicarló.

Sans Sanjuán S.L. aquest matí ens invitarà a cacauets, tramussos i cervesa.

VESPRADA

A les 18:00 hores, exhibició de bestiar boví en la plaça de bous a càrrec de la ramaderia Ramón Ángel. A la mitja part, la Penya Taurina Calijona realitzarà una “carretilla taurina” per als més xicotets.

De 18:00 a 21:00 hores, a la sala d'exposicions de l’Ajuntament continua oberta I'exposició de fotografies corresponents al X Concurso Nacional de Fotografia organitzat pel Foto Club La Torre.

NIT

A les 21:30 hores, bou embolat per als més menuts organitzat per la Penya Taurina Calijona.

A les 22:00 hores, bou embolat en la plaça de bous de la ramaderia Ramón Ángel, embolat per la Colla d’Emboladors de Càlig.

A les 24:30 hores, Nit d'homenatge a les entitats lo­cals i revetlla a càrrec de I'orquestra Cálida. Així mateix, a la barra de la pista d'estiu “Festa Cutty Sark” organitzada per la Penya Els Amics de Benicarló.

INFORMACIÓ:

Queda totalment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


15 D' AGOST

MATí

A les 10:30, sortida de la Rondalla de Calig des de l'Ajuntament per anar a buscar a les Reines i Dames. Tam­bé s’anirà a buscar a I'home i a la dona de més edat de la població. A continuació s’oferirà una missa en honor a la gent major de la Vila. Al finalitzar I'acte religiós s’oferirà orxata i fartons en la Llar de Jubilats.

VESPRADA

A les 18:00 hores, obertura de I'exposició de les Mes­tresses de Casa, I'exposició romandrà oberta fins el dia 19 en horari de 18:00 a 21:00 hores.

A continuació, en el carrer Arrabal, demostració de la­bors i manualitats. El Forn Sorlí patrocinarà l’acte ob­sequiant als assistents.

De 18:00 a 21:00 hores, a la sala d’exposicions de l'Ajun­tament continua oberta I'exposició de fotografies corres­ponents al X Concurso Nacional de Fotografia organitzat pel Foto Club La Torre.

A les 18:15 hores, obertura de I'exposició de pintures a càrrec de Conchita Cuartero.

A les 18:30 hores, inauguració de I'exposició de casetes del terme en miniatura a càrrec de Manolo Ortí.

A les 18:30 hores, per tercer any consecutiu, Amics de la Bicicleta, organitza la III Marxa Cicloturista. Lloc de concentració: plaça País Valencià.

A les 19:00 hores, en el Centre de Cultura, es lliuraran els premis del XVII Concurs de Dibuix.

A les 19:30 hores, homenatge a la vellesa en el Cen­tre de Cultura i actuació del grup folklòric Alma de Aragón.

NIT

A les 21:00 hores, la Rondalla de la Vila de Càlig, realitzarà un cercavila pels carrers de la població interpretant peces populars.

A les 24:30 hores, revetlla a càrrec de I'orquestra Himalaya.

INFORMACIÓ:

Queda totalment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


16 D'AGOST

MATÍ

A les 12:00 hores, exhibició del bestiar boví pels carrers de la "baixà" (solta des de la plaça Nova al toril del car­rer Sant Roc) a càrrec de la ramaderia Ramón Ángel. Al finalitzar, entrà fins la plaça de bous.

Sans Sanjuán S.L. aquest matí ens invitarà a cacauets, tramussos i cervesa.

VESPRADA

De 18:00 a 21:00 hores, continuació de les exposicions de Casetes en miniatura, Pintura i Mestresses de casa.

A les 18:00 hores, exhibició del bestiar boví en la plaça de bous a càrrec de la ramaderia Castell. A la mitja part, vaqueta confitera organitzada per la Penya Els Amics, acompanyarà I'acte els Xancuts Ródenas de Benicarló.

NIT

A les 22:00 hores, bou embolat en la plaça de bous per als més xicotets. Seguidament, bou embolat de la rama­deria Ramón Ángel, que serà embolat pels membres de la Penya Els Amics. Patrocina I'acte Bar Olimpia.

A les 24:30 hores ball de disfresses. Amenitzarà la revetlla orquestra Arco Iris.

INFORMACIÓ:

L’elecció del guanyador o guanyadors (colla) del con­curs és durà a terme per les Reines i Dames de Festes. I tindrà un merescut premi. Queda totalment prohi­bida l'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


17 D'AGOST

MATí

A les 12:00 hores, exhibició del bestiar boví pels carrers de la "baixà" (solta des de la plaça Nova al toril del car­rer Sant Roc) a càrrec de la ramaderia Ramón Ángel. Al finalitzar, entrà de bous fins la plaça.

Sans Sanjuán S.L. aquest matí ens invitarà a cacauets, tramussos i cervesa.

VESPRADA

De 18:00 a 21:00 hores, continuació de les exposici­ons de Casetes en miniatura, Pintura i Mestresses de casa.

A les 18:00 hores, exhibició del bestiar boví en la plaça de bous a càrrec de la ramaderia de F. Mansilla. A la mitja part, berenar gratuït per a tots els socis i col·laboradors de la Penya Els Amics, així com a les Reines, Dames, banda de música i Ajuntament. A continuació, prova del bou cerril de la ramaderia Palmira Cervera Peña organitzat per la Penya Els Amics.

NIT

A les 22:00 hores, embolada d'un bou per a tots els xiquets organitzat per la Penya Els Amics. Seguidament, embolada del bou provat per la vesprada.

A les 24:30 hores, revetlla a càrrec de I'orquestra Harlems, i a la barra de la pista d'estiu del Centre de Cultura "Festa J&B" organitzada per la Penya Els Amics de Benicarló.

INFORMACIÓ

Queda totalment prohibida l’entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


18 D'AGOST

MATí

A les 12:00 hores, exhibició del bestiar boví pels carrers de la "baixà" (solta des de la plaça Nova al toril del car­rer Sant Roc) a càrrec de la ramaderia Ramón Ángel. Al finalitzar, "entrà" fins la plaça de bous.

Sans Sanjuán S.L. aquest matí ens invitarà a cacauets, tramussos i cervesa.

VESPRADA

De 18:00 a 21:00 hores, continuació de les exposicions de Casetes en miniatura, Pintura i Mestresses de casa.

A les 18:30 hores, Entrà de bous a I'estil calijó de la ramaderia Germán Vidal. Tot seguit prova de dos bous cerrils de les ramaderies de Germán Vidal i Daniel Ruiz Yagüe, organitzat per la Penya Taurina Calijona.

NIT

A les 22:00 hores, es realitzarà I'embolada de dos bous provats per la vesprada corresponents a les ramaderies de Germán Vidal i Daniel Ruiz Yagüe.

A les 24:30 hores, revetlla a càrrec de I'orquestra Juni­or’s. A la mitja part del ball, la Penya Taurina Els Amics organitzarà un Bingo.

INFORMACIÓ

Queda totalment prohibida I'entrada de begudes i menjar a la pista d'estiu del Centre de Cultura on es realitzarà el ball.


19 D'AGOST

MATí

A les 11:30 hores, taller de farolets de meló de Moro; patrocina I'acte Seguros Mapfre.

VESPRADA

A les 16:00 hores, concurs de dominó en la Llar de Ju­bilats.

De 18:00 a 21:00 hores, continuació de les exposici­ons de Casetes en miniatura, Pintura i Mestresses de casa.

A les 18:00 hores, exhibició de Protecció Civil per als xi­quets en la plaça del País Valencià; s’habilitarà un hospital de campanya, cotxes i ambulàncies.

A les 19:00 hores, triangular de futbol sala a càrrec dels equips locals València FS, Madrid FS i Barcelona FS; patrocina I'acte Innovalac Mediterránea.

A les 19:00 hores, actuació de teatre a càrrec del grup teatral companyia Xarop Teatre amb la representació de I'obra El Pirata Barba, patrocinat per l'Excel·lentíssima Diputació de Castelló.

NIT

A les 21:30 hores, cercavila i exhibició de farolets de meló de Moro, acompanyat per la xaranga "Fem Fes­ta".

A les 22:30 hores, sopar popular en la Pista d'Estiu.

A les 1:00 hores, focs artificials de fi de festes a càrrec de la Pirotècnia Tomás en el passeig Blas Osanz.