dimarts, 10 de juliol de 2007

SEGLE XX

DATA ESDEVENIMENT FONT CONSULTADA
SEGLE XX
1901 24 gen. Naix a Càlig Federico Castellano Sancho, autor del llibre Memorias del ex alcalde de Benicarló, Castellón, Federico Castellano Sancho. 1931-1938, publicat a Mèxic DF l'any 1982. CASTELLANO SANCHO, Federico. Memorias del ex alcalde de Benicarló, Castellón, Federico Castellano Sancho. 1931-1938. Costa-Amic Editores, SA. México DF, 1982. Pàg. 16.
1902
Càlig té una població de 3632 habitants i els edificis que el componen és de 960, els quals formen carrers estrets i de poca simetria. Hi ha dues places: el Pla i la plaça Nova. MIRALLES MESEGUER, Fernando. Guía del obispado de Tortosa. Geografía, historia i estadística o descripción detallada de cada uno de los pueblos que componen dicho obispado. Impremta de Arturo Voltes Ribot. Tortosa. 1902. Pàg. 925.
1902
· Organització militar: Càlig pertany a la Capitania General de València i al Govern Militar de Castelló.
· Organització judicial: forma part del partit judicial de Vinaròs, el qual depén de l'Audiència Criminal de Castelló i de l'Audiència Territorial de València.
· Organització econòmica: per al pagament de les contribucions li correspon l'administració econòmica de la província de Castelló.
· Organització electoral: forma part del districte tercer del partit judicial per a les eleccions de diputats provincials i del partit judicial de Vinaròs per a les eleccions a Corts.
MIRALLES MESEGUER, Fernando. Guía del obispado de Tortosa. Geografía, historia i estadística o descripción detallada de cada uno de los pueblos que componen dicho obispado. Impremta de Arturo Voltes Ribot. Tortosa. 1902. Pàg. 925.
1902
La gent del poble anomena la casa on es troba situat l'ajuntament amb el nom de la Torre. Aquest edifici, capaç i sòlid, està construït, en bona part, de carreu i consta de dos pisos formats, cada un d'ells, per una sala espaiosa: a la primera, l'ajuntament realitza les sessions i hi ha un armari on es guarden els documents que corresponen a la secretaria; la segona, es fa servir per tancar presos distingits, si es dóna el cas. Els baixos de la Torre són la presó pública, que és estreta, humida i té poca llum, a més a més manca ventilació. MIRALLES MESEGUER, Fernando. Guía del obispado de Tortosa. Geografía, historia i estadística o descripción detallada de cada uno de los pueblos que componen dicho obispado. Impremta de Arturo Voltes Ribot. Tortosa. 1902. Pàg. 925-926.
1902
Dins del nucli urbà, a més de l'església parroquial dedicada a Sant Llorenç, hi ha tres capelles públiques: la de sant Antoni Abad, la de la Mare de Déu del Desamparats i la del Sant Sepulcre. Fora de la població hi ha la capella de Sant Josep i l'ermita de la Mare de Déu del Socors. MIRALLES MESEGUER, Fernando. Guía del obispado de Tortosa. Geografía, historia i estadística o descripción detallada de cada uno de los pueblos que componen dicho obispado. Impremta de Arturo Voltes Ribot. Tortosa. 1902. Pàg. 926-927.
1910
La població de Càlig és de 3.584 habitants. Tanmateix, segons el cens que aporta C. Sarthou Carreres, és de 3.218 habitants 1. Anuario de la industria y del comercio. Guía de Castellón y su provincia para 1910. Año I. Imprenta Económica Barberá y Bastida. Castellón, 1910. Pàg. 99.
2. SARTHOU CARRERES, Carlos. Geografía general del reino de Valencia. Provincia de Castellón. Establecimiento Editorial de Alberto Martín. Barcelona, 1913. Pàg. 969.
1911
La població de Càlig és de 3.102 habitants i hi ha 1.120 edificis, que conformen el nucli urbà, i una casa de camp. Enciclopedia universal ilustrada europeo - americana. Tomo X. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1911. Talleres Gràficos de la Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid, 1979, Pàg. 779.
1921
Ajuntament de Càlig:
- Alcalde: Joaquín Anglés.
- Secretari: Avelino Palomar.
Jutjat:
- Jutge municipal: José V. Vallés.
- Fiscal municipal: Enrique Batiste
- Secretari del Jutjat: José Serret.
Parròquia de Sant Llorenç:
- Rector: mossén Juan B. Guimerá.
Assistència mèdica:
- Metge titular: Julio Marzá.
Assistència veterinària:
- Veterinari titular: Alejandro Gil.
Castellón. Guía comercial de la provincia. Editorial Hijos de J. Armengot. Castellón, 1921. Pàg. 175.
1921
Per a l'enllumenat públic es fa servir petroli. Castellón. Guía comercial de la provincia. Editorial Hijos de J. Armengot. Castellón, 1921. Pàg. 175.
1922
Càlig té una població de 2.803 habitants de fet i 3.344 de dret. Anuario-guia de la provincia de Castellón 1922. Diario de Valencia Editorial. Pàg. 273.
1922
Ajuntament de Càlig:
- Alcalde: Joaquín Anglés Pedra.
- Tinents d'alcalde: Narciso Anglés Borrás i Ernesto Collell Molina.
- Síndic: Bautista Bayarri Anglés.
- Interventor: Joaquín Cuartero Batiste.
- Regidors: Arturo Gascó Querol, Vicente Monroig Aleu, Bautista Benedito Ceballos, Bautista Balmes Mateu i Perfecto Monroig Cuartero.
- Secretari: Avelino Palomar Lázaro.
Jutjat Municipal:
- Jutge: Mariano Selma Fortanet.
- Fiscal: Enrique Batiste Lacruz.
- Secretari: Juan L. Salvador Giró.
Anuario-guia de la provincia de Castellón 1922. Diario de Valencia Editorial. Pàg. 273.
1922
Parròquia de Sant Llorenç:
- Rector: mossén Juan Bautista Guimerá.
- Coadjutors: mossén Casimiro Zaragozá i mossén Agustín Sanz Cruselles.
- Capellá del Convent de la Santíssima Trinitat: mossén Anselmo Zaragozá.
Anuario-guia de la provincia de Castellón 1922. Diario de Valencia Editorial. Pàg. 273.
1922
A la població hi ha dues bandes de música:
- La Antigua, amb 16 places. Director: Isidro Zaragozá Batiste.
- La Nueva, amb 14 places. Director: José Sanz Sanz.
Anuario-guia de la provincia de Castellón 1922. Diario de Valencia Editorial. Pàg. 273.
1922
A Càlig existeixen diverses societats:
- La Unión Agrícola, de cooperació agrària.
- El Centro Agrícola, de cooperació agrària.
- La Unión, de socors obrer i agrícola.
- La Lealtad, cooperativa de consums.
- El Socorro, de jornalers del camp.
- Sociedad de Albañiles y Peones, de professionals.
-
Centro Instructivo Republicano.
Anuario-guia de la provincia de Castellón 1922. Diario de Valencia Editorial. Pàg. 274.
1924
Càlig té una població de 2.827 habitants de fet i 3.357 de dret.
El productes agrícoles més importants són: el vi, amb una producció de 7.600 hectòlitres, les garrofes, amb 10.000 quintars mètrics, i l'ordi, amb 300 quintars mètrics.
Anuario-guia de la provincia de Castellón. Año III. 1924. Imprenta Moderna de Rafael Monllor. Pàg. 275.
1925
Ajuntament de Càlig:
- Alcalde: Juan Luís Borrás Cuartero.
- Tinents d'alcalde: Manuel Anglés, Bautista Sanabdon Aguilar.
- Regidors: Domingo Anglés Morera, Vicente Batiste Bel, Joaquín Monroig Beltrán, José marzá Ramos, Miguel Tormo Alberich, Germán Sancho Borrás, José Borrás Ramos, Benjamín Borrás Anglés.
- Secretari: Avelino Palomar Lázaro.
Jutjat Municipal:
- Jutge: Juan R. de la Figuera Giménez.
- Fiscal: Enrique Batiste Lacruz.
- Secretari: José M. Fontanet Comes.
Anuario-guia de la provincia de Castellón. Año IV. 1925. Imprenta de Joaquín Barberá. Pàg. 297-298.
1929
Al terme de Càlig, en un pou de tres metres de profunditat que té un brocal circular d'un metre de diàmetre, aproximadament, a través del qual s'arriba a una mena de cisterna ovalada, algunes persones troben dipositats vora vint esquelets humans i alguns objectes que pertanyen a l'Eneolític, com ara puntes de fletxa de sílex i una cassola petita de pedra polida. LLIDÓ i HERRERO, Joan. Huellas del espíritu en la Prehistoria castellonense. Biblioteca de les aules 8. Publicacions de la Universitat Jaume I. Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón. Imprimeix: Diputació de Castelló, Impremta. Castelló de la Plana, 1999. Pàg. 198.
1936 4 agost És detingut a Xelva, a casa seua, mossèn Joaquín Anglés Beltrán, juntament amb un nebot seu, mossèn Salvador Anglés Anglés, i ambdós són traslladats a la presó del partit. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Segorbe. Época II, núm. 8. 1 de agosto de 1947. Tip. Manuel Tenas. Segorbe. Pàg. 132.
1937
El Consell Municipal de Càlig fa una emissió de paper moneda municipal per un import de 10.500 pessetes, repartides en bitllets d’1 pesseta, de 50 cèntims i de 25 cèntims.
Aquests bitllets, impresos per una sola cara i a una sola tinta sobre paper de la casa S. Torres Solé, de Sarrià de Ter (Gironès), estan presidits a l’angle superior esquerre per l’escut d’Espanya amb corona mural i emmarcats per una sanefa que en el valor d’1 pesseta és diferent al dels dos altres valors, com també ho són les mides, sense cap altre emblema ni dibuix.
Cap a finals de l’any 1937, el Consell Municipal, pel fet d’estar deteriorats per l’ús els bitllets emesos anteriorment, fa una nova emissió de paper moneda amb els mateixos tres valors d’1 pesseta, de 50 cèntims i de 25 cèntims, per un nou import de 10.500 pessetes, alhora que recull i retira els bitllets anteriors.
TURRÓ I MARTÍNEZ, Antoni. El paper moneda del País Valencià 1936-1939 (i altres signes monetaris emesos durant la guerra 1936-1939). Catàleg general històrico-descriptiu. Primera edició, octubre 1995. Editorial Afers. Catarroja. Imprès per Hurope, SL. Barcelona, 1995. Pàg. 140.
1938 15 abril Camilo Alonso Vega, general de la Cuarta División de Navarra, emet un comunicat oficial que diu: "Las tropas de la División conquistaron Càlig, continuando el avance hasta el mar, ocupando Vinaroz y Benicarló, cortando con ello las comunicaciones entre Cataluña y el resto de la España no liberada".
Segons el testimoni de Javier de Ibarra y Bergué, oficial de la Cuarta División de Navarra, Càlig i Benicarló van ser ocupats pel Batallón de Flandes, després de pernoctar a Cervera del Maestrat, van passar per Càlig, en direcció al mar, quan eren al voltant de les 10:00 hores del matí del dia 15 d'abril de 1938.
DE LA FIGUERA BERTRÁN, Juan. Festes patronals 1984. Càlig. "División 41 republicana". Jordi Dassoy, Impressor. Sant Carles de la Ràpita, 1984. Pàg. 83.
1938 15 abril L'exèrcit franquista ocupa la vila i aboleix la moneda local emesa pel Consell Municipal de Càlig l'any 1937. TURRÓ I MARTÍNEZ, Antoni. "El paper moneda del País Valencià 1936-1939 (i altres signes monetaris emesos durant la guerra 1936-1939). Catàleg general històrico - descriptiu". Primera edició, octubre 1995. Editorial Afers. Catarroja. Imprés per Hurope, SL. Barcelona, 1995. Pàg. 140.
1941
Càlig té, aproximadament, 2800 habitants.
A la vila hi ha enllumenat elèctric.
Castellón de la Plana. Guía comercial. Año 1941. Imprenta de Juan B. Mas. Pàg. 224.
1982 18 març S'inaugura l'avinguda de la Constitució DE LA FIGUERA BERTRÁN, Juan. Fiestas patronales 1982. Cálig. «Apuntes para la historia». Impresión Jordi Dassoy. San Carlos de la Rápita, 1982. Pàg. 57.
1982 10 juny A les 09:00 hores del matí del dijous, dia 10 de juny, festivitat del Corpus Christi, s'esgalla i cau a terra el brancatge superior de l'om del Socors, del qual únicament resta en peu la soca. DE LA FIGUERA BERTRÁN, Juan. Fiestas patronales 1982. Cálig. «Apuntes para la historia». Impresión Jordi Dassoy. San Carlos de la Rápita, 1982. Pàg. 13.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

[B]NZBsRus.com[/B]
Skip Idle Downloads With NZB Files You Can Quickly Find High Quality Movies, Games, MP3 Albums, Applications and Download Them at Alarming Rates

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]NZB Search[/B][/URL]

Anònim ha dit...

Harmonize with Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Portentous [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Foresee Greater Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Sector a Stupendous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In budge of Your Nutriment ! We Peddle Hushed epithet [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anònim ha dit...

Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat hosting[/URL], Don’t feel silly if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses little-known or misunderstood ways to produce an income online.

Anònim ha dit...

[url=http://www.realcazinoz.com]casinos online[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of noted ("hunk and mortar") casinos. Online casinos ok gamblers to filch up and wager on casino games with the pushed the Internet.
Online casinos habitually create an foul up as a replacement for nearby odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos contend higher payback percentages as a remedy by reason of affect defender games, and some tumble upon known payout distraction audits on their websites. Assuming that the online casino is using an aptly programmed apathetic profuse generator, catalogue games like blackjack call for an established grant edge. The payout patch up as a replacement on these games are established at at hand the rules of the game.
Innumerable online casinos advertisement on in decline pint-sized or apprehension their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Worldwide Deception Technology and CryptoLogic Inc.