dimarts, 10 de juliol de 2007

SEGLE XVII

DATA ESDEVENIMENT FONT CONSULTADA
SEGLE XVII
1620
Miquel Cosme Febrer, de Càlig, prevere i doctor en Teologia, va estar sis anys a Roma, on va desenvolupar un paper brillant gràcies al seu talent.
Va traduir de l'italià al castellà aquesta obra:
Arte de vivir espiritualmente, compuesto en toscano por el P. Fr. Juan de Jesús María.
BALBAS, Juan A. Castellonenses ilustres. Apuntes biogràficos. Establecimiento Tipogràfico de José Armengot. Castellón 1883. Pàg. 238-239.
1649 3 nov. Les tropes franceses s'apoderen de Càlig i el saquegen.
Monsieur Cassan, oficial de l'exèrcit del rei de França, es nomenat capità i governador de la Torre.
En memòria del saqueig es col·loca, posteriorment, una inscripció a l'altar del Roser de l'esglèsis parroquial, on hi ha escrites aquestes paraules: "
A 3 de novembre 1649, dia que lo francès saquejà esta vila, esta bala que pesa 33 Ls. dencaigà esta pedra que pesa més de 3 arrobes, de damunt la capella de S. Miquel, y la encaigà en este puesto".
O'CALLAGHAN, Ramón. "La villa de Cálig auxiliando a Tortosa, en las guerras de mediados del siglo XVII". Anales de Tortosa. Volumen III. Tortosa 1888. Pàg. 160-162.
1649 5 nov. Càlig ha de pagar a l'exèrcit francès la quantitat de 320 lliures amb l'amenaça d'aquest, cas de no pagar-les, de fer danys a les dones i a tota la vila, segons el certificat expedit pel notari Jacint Febrer.
Càlig es troba sota el poder de França i no hi ha govern municipal.
O'CALLAGHAN, Ramón. "La villa de Cálig auxiliando a Tortosa, en las guerras de mediados del siglo XVII". Anales de Tortosa. Volumen III. Tortosa 1888. Pàg. 161.